Organizacija podataka na računaru

            Podaci se na računaru, poput knjiga na policama, nalaze na određenim lokacijama, organizovani u određene cjeline. Organizacija podataka može se podijeliti na:

  • logičku organizaciju podataka
  • fizičku organizaciju podataka

Logička organizacija podataka

Podaci su na računaru organizovani u sljedeće logičke cjeline:

  • Datoteka (File)- je skup podataka koji čine logičku cjelinu (tekstualne datoteke određenog sadržaja, skup podataka povezanih u cjelinu, audio zapisi, fotografije…). Svaka datoteka ima svoju oznaku koja se sastoji od datotečnog imena (File Name) i datotečnog nastavka (File Extension), koji su odijeljeni tačkom (npr. test.docx, gdje je test datotečno ime, a docx datotečni nastavak).  Datotečni nastavak govori operacionom sistemu  s kojim programom će se otvoriti datoteka, npr. datoteka s nastavkom .xlsx otvoriće se s programom za tabelarne kalkulacije Excel, datoteka s nastavkom .docx s programom za obradu teksta Word itd.
  • Fascikla,Mapa (Folder) – je logička cjelina grupisanih datoteka. Mapa takođe, ima svoje ime (Folder Name), ali nema nastavka.
  • Stablo (Tree)- je hijerarhijski raspored datoteka koje uz pomoć operativnog sistema slažemo po vlastitom nahođenju kako bi se lakše snalazili u pretraživanju tekstova, obrazaca, poruka dobijenih elektronskom poštom, obračunskih tabela, fotografija, audio zapisa itdstablo

Pogledajmo stablo u lijevom dijelu prozora: mapa Biblioteke sadrži podmapu Dokumenti. Podmapa Dokumenti sadrži svoje podmape Any Video Converter i Audio Tools. Podmapa Any Video Converter sadrži podmape AVIFLV itd. Koja je mapa trenutno aktivna? Mapa FLV (primijetimo da je označena drugom bojom). Na desnoj strani prozora vidimo sadržaj aktivne mape FLV – u njoj su datoteke nastale u raznim programima – Powerpoint prezentacije, Word dokumenti, slike u PNG obliku itd.

Fizička organizacija podataka

Sve naše podatke moramo na neki način trajno sa;uvati, kako ne bi isključivanjem računara i brisanjem RAM memorije obrisali i podatke. Za trajno spremanje podataka koristimo uređaje za memorisanje podataka: čvrsti disk, CD, DVD, mrežni disk, memorijski štapić, diskete …Svaka od tih lokacija predstavljena je unutar operativnog sistema svojom ikonom. Svakom uređaju je pored ikone pridruženo i jedno slovo engleske abecede, nakon kojeg slijedi dvotačka (:). Obično su uređaji označeni na sljedeći način:

  • disketna jedinica A:
  • dodatna disketna jedinica (ili ZIP uređaj) B:
  • čvrsti disk C: (ukoliko je disk podijeljen u više dijelova, tzv. particija, onda se svaki dio ponaša kao zaseban disk, pa redom dobijaju slova D:E: …)

Ostali memorijski uređaji poput DVD-a ili USB-a (memorijskog štapića) dobijaju redom sljedeća slova (ukoliko je zadnje bilo E: onda ide F: itd). Pogledajmo primjer dolje:

disk

Čvrsti disk dobio je oznaku C:
DVD pogon je dobio oznaku D:

Adrese mapa i datoteka

Kombinacija fizičke i logičke lokacije stvara adresu mape ili datoteke pomoću koje računar, a i mi kao korisnici možemo pronaći i prepoznati željene podatke. Recimo da se naš tekstualni dokument zove podaci.docx i da se nalazi na čvrstom disku C: (fizička lokacija), unutar mape Polaznici i podmape ECDL. U tom bi slučaju adresa, tj. put (Path) do naše datoteke glasio: C:\Polaznici\ECDL\podaci.docx (primijetimo da su fizičke, te logičke lokacije mapa i podmapa odvojene znakom kose crte “\“, tzv. Backslash. Kosa crta govori operativnom sistemu gdje počinje i gdje završava ime fizičke ili logičke lokacije).

Operativni sistem Windows inicijalno (po Defaultu) skriva datotečne nastavke (dakle u prozoru programa Windows Explorer vidjećemo samo ime podaci bez nastavka .docx). Možemo li “natjerati” operativni sistem da prikaže i nastavke. Naravno. Otvorimo program Windows Explorer (klikom na ikonu u programskoj traci), te iz menija odaberemo Alati (Tools). Time se otvara padajući meni iz kojeg biramo naredbu Mogućnosti mape (Folder options). Odabirom te naredbe otvara se novi dijaloški okvir, na kojem odaberemo karticu Prikaz (View), te isključimo kvadratić pored izbora Sakrij datotečne nastavke za poznate vrste datoteka. Klikom na dugme U redu potvrđujemo naš iybor.Pogledajmo primjer na slici ispod:

2

Pogledaj i prezentaciju-Organizacija_podataka 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s