Program za crtanje

 Program za crtanje se nalazi  sistemu Windows 7 koji možete koristiti za crtanje na praznom platnu ili postojećim slikama. Mnogi alati koje ćete koristiti u programu Paint nalaze se na Traci pri vrhu prozora programa. Na sljedećoj ilustraciji prikazani su traka  i ostali dijelovi programa Paint.  

2

1.Dugme Paint

2.Alatna traka za brzi pristup

3.Paleta alatki

4.Radni prostor

Pogledajte i prezentaciju o programu za crtanje- Osnove_programa_za_crtanje_MS Paint

ili funkciju altki u programu sa  primjerima:  MS Paint

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s