Tastatura i miš

Ulazne jedinice

Ulazne jedinice imaju zadatak da preuzmu informacije namenjene računaru a prikazane uobičajenim znacima i pretvore ih u niz binarnih električnih signala koje smeštaju u unutrašnju memoriju računara.

Tastatura (keyboard) je standardni ulazni uredjaj. Pritiskom na tipku tastatura šalje digitalni impul   koji putem kabla putuje do računara.
•Na tastaturi se nalaze više grupa tastera i to:
• alfanumerički tasteri• grupa funkcijskih tastera F1-F12• numerička grupa tastera    • Windows tasteri• Tasteri za pomeranje kursora itd.

Zavisno od rasporeda tastera postoje više vrsta tastatura, ali najviše se koriste dva tipa i to:
QWERTY i DVORAK
Vrste – standardna i bežična
 Miš je ulazni pokazni uređaj koji omogućava odabir objekata i rad s objektima na radnoj površini. Miš očitava pokrete koje korisnik pravi i pretvara ih u električki signal koji se potom šalje računaru Radi na principu pretvaranja pravolinijskog kretanja u niz električnih impulsa Miš je nakon tastature najkorišćenija ulazna jedinica.

Mehanički miševi koriste rotirajuću kuglicu za generisanje informacija o poziciji miša.

Optički miševi koriste laser male snage za odredjivanje pozicije miša.

Mogu se koristiti na različitim podlogama .

Laserski miš (relativno skup, ali se probija na tržištu)
Biometrički miš (otisak, sistem zaštite – može da koristi samo određen broj ljudi

Miš sa računarom može komunicirati na dva načina:  kablom i bežično

 Bežični miš

komunicira s računarom pomoću primopredajnika.Jedan primopredajnik je u mišu, a drugi u uređaju koji se priključi na računar (obično na PS/2 ili USB priključnicu. Za razmenu podataka s računarom koristi infracrveno svetlo (IR) ili radiotalase (npr. Bluetooth).

Izvor energije bežičnog miša je ugrađena baterija.

Prvog miša osmislio je 1968. godine Douglas Engelbert.
Apple Macintosh je prvi računar s grafičkim korisničkim interfejsom i mišem (1984.).
Pojavom Windowsa 3.0, nekoliko godina kasnije, miš postaje obvezni ulazni uređaj svakog računara.

                 
Tačped (touchpad) obično se koristi kodprenosnih računara. Sastoji se od pločice približne veličine 4×5cm2, koja je ugrađena neposredno ispod tastature. Pored pločice nalaze se dva tastera. Pomjeranjem prsta po pločici pomjera se pokazivač na ekranu. Komande se zadaju pritiskom na tastere ispod pločice, koji imaju istu ulogu kao kod miša, ili kratkim udarcem na pločicu
 
Trekbol (Tr ackball) sličan je obrnuto okrenutom mišu. Umesto pomeranja po ravnoj površini, kuglica je postavljena u ležište i okreće se prstom. Smer okretanja kuglice određuje pomeranje kursora po ekranu.
Džojstik (Joystick) je uređaj koji ima pokretnu palicu čijim se pomeranjem pomera kursor. Pritiskom na dugmad ugrađenu na uređaju zadaju se komande. Koristi se uglavnom za igre
                         
Skeneri su uređaji koji prenose sliku u računar.
Skener prelazi postepeno preko slike. Svetlost koju emituje svetlosni izvor reflektuje se od slike i prima optičkim delom uređaja koji registruje intenzitet i boju odgovarajućeg piksela na slici, slično kao kod aparata za fotokopiranje.rezolucija skenera predstavlja broj skeniranih tačaka po jednom inču.
                              Čitač Bar-koda

Bar kod je jedinstvena kombinacija vertikalnih linija koja se koristi za šifriranje komercijalnih proizvoda u cilju automatskog unošenja podataka u računar. Koriste se u robnim kućama, samouslugama,

                                   

bibliotekama i drugim mestima sa velikim prometom.

Podatak se unosi u računar tako što se bar kod osvetli specijalnim uređajem i na taj način se očitava podatak i odmah unosi u računar

Optički čitači se koriste za automatizaciju masovnog unošenja podataka u bankama, poštama, velikim preduzećima itd.
Podaci koji se unose mogu da budu markirani, napisani na poseban način, ili se znakovi prepoznaju programski
(OCR – Optical Characterecognition).
 Magnetni čitači imaju sličnu ulogu kao i optički samo što čitaju zapis koji je napisan magnetnim mastilom/zapis na čekovima/
                    
  Ekran osetljiv na dodir ( Touch screen) omogućavaju unos  dodirom prsta na izabrani broj, reč ili komandu.Senzori na ekranu identifikuju lokaciju  koja je dodirnuta i prenose je u računar.
Prikladan jeza javne informacijske sisteme.
Digitajzeri i grafički tableti su u suštini isti uređaji, razlika je jedino u veličini. Koriste se za unošenje podataka(koordinata) sa crteža. Pored toga, mogu da se koriste i za zadavanje komandi u nekim programima pokazivanjem na komande iz menija koji se postavi na grafički tablet.  Koriste se i za projektovanje pomoću računara kao i u grafičkom dizajnu.Predstavljaju kombinaciju sistema baziranih na svvetlosnom peru i ekrana osetljivih na dodir
Svetlosno pero -olovka sa foto-osetljivim vrhom koja se koristi na ekranu sa tečnim kristalom (LCD)

                                                            

 
Digitalni foto aparat omogućava snimanje fotografija i kratkih video zapisa u digitalnom obliku na sopstvenu memoriju ili na neku od memorijskih kartica. Slike i snimci se po potrebi mogu pregledati u aparatu i po potrebi izbrisati. U računar se slike i snimci mogu prebaciti pomoću USB porta ili preko čitača memorijskih kartica.

Digitalna kamera omogućava snimanje video zapisa u digitalnom obliku i  njihovo prenošenje u računar preko USB porta ili čitača memorijskih kartica

Najčešći formati video zapisa kod digitalnih foto aparata su:
AVI (Audio video Interleave),
MOV
MPEG (Moving Picture Experts Group)
Webcam – videokamera spojena na računar koja omogućava da se dva udaljena sagovornika vide na monitoru

Mikrofon – ulazna jedinica koja zvuk pretvara u oblik binarnih električnih signala i smašta ih  u unutrašnju memoriju računara
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s