Sedmi razred

Za sve učenike koji žele da naprave prezentaciju –osnove rada u MS Power Point-u

Power Point

Advertisements